Skip to main content

Günümüzde en çok duyulan kelimelerden olan ve fabrikalar için güneş enerjisi santrali konusuyla bağlantılı olarak gösterilebilecek enerji verimliliği, hiç bu kadar önem arz etmemişti. Her geçen gün gelişen ve sürekli kendini yenileyen teknolojik cihazların varlığı ve insanların gündelik yaşamlarında birçok şeyin elektronik ve dijital ortamda olması sebebiyle tüketim alışkanlıkları her geçen gün artmaktadır. Bu sürekli ve hızlı bir ivme ile çoğalan kullanım, insan nüfusunun artışı ve bilinçsiz tüketimin bir takım sıkıntılara yol açtığı gözlenmektedir.

Fabrikalar için Güneş Enerjisi Santrali ve Enerji Verimliliği

Her ne kadar fabrikalar için güneş enerjisi yardımıyla son dönemde çevresel etkilere dikkat edilse de bu tehlikelerin en belirgin olan da küresel ısınmadır. Bilim adamları ve üniversitelerin çalışmalarına göre fosil yakıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkan sera gazlarının atmosferde birikmesi artmaktadır. Bu durum atmosfer sıcaklığının artmasına neden olacak ve içinde bulunduğumuz dünya geri dönülmez ve engellenemeyecek felaketlerle karşı karşıya kalacaktır. 

Bu sorunlara çözüm olarak uzmanlar artık tükettiğimiz bu enerjinin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin çok önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Sadece işin enerji üretim kısmında değil yeni makinalar ve elektronik cihazlar geliştiren şirketlerin de rol oynadığını rahatlıkla söylenebilir. Güç elektroniği gibi yarı iletken teknolojilerini kullanarak verimliliği arttıracak ana dallar aracılığıyla enerjinin tüketimindeki kayıpları azaltacak yazılımlar ve modellemeler yapılması gerektiğini söylemektedirler. 

Sürdürebilirlilik

Bu nedenle, dünya genelinde devletler, küresel ve yerel sosyal toplum kuruluşları ve AB ve BM gibi kurumlar yenilenebilir enerji kaynaklarının artması -özellikle güneş enerjisi santrali- ve gelişmesi için farklı enerji politikaları izleme ve bunun için gerekli mali destekleri sunma kararları almaktadırlar. Çünkü doğal kaynakların hızla tüketimi, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve artan elektrik birim fiyatları herkesi derinden etkilemektedir.

fabrikalar için güneş enerjisi

Enerji Verimliliği Prototipi

Yukarıdaki görselde enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğine önem verilerek tasarlanmış bir şehir modeli mevcuttur.

  1. Kısım Elektrik Üretim
  2. Kısım Elektrik İletim ve Dağıtımı
  3. Kısım Yeşil Bina ve Fabrikalar
  4. Kısım Elektrikli Araç ve Şarj istasyonları

Burada birinci kısımda elektrik üretimimizi güneş enerjisi santrali gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. İkinci kısımda, iletimin ve dağıtımın verimli olabilmesi için gerilim düşümü ve kayıplar açısından en iyi şekilde modelleyip bunlara uygun iletken malzeme seçilmektedir. Böylelikle olası kazalara karşı koruyacak topraklama ve güvenlik önlemleri alarak uzaktan bir izlenim noktası ile sürekli takip ederek kesintisiz bir enerjiyi tüketiciye ulaşmış oluyor.

Üçüncü kısımda enerji verimliliği açısından en uygun bina ve fabrikalar inşa ediliyor. Yeşil bina sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.

Binalar için ayrı bir parantez açmak gerekirse buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Son olarak, dördüncü kısımda ise elektrikli araç ve şarj istasyonları, elektronik sistemler ve yazılım algoritmaları ile enerjiyi nasıl verimli bir şekilde kullanılacağının örneği olmaktadır. 

Sonuç olarak, enerji verimliliği binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Yazar; Sıtkı Bulut
Teklif Al