Skip to main content

Güneş Enerji Santrallerinin Proje Bedelleri

Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan enerji talebinin ve çevresel kaygıların artması, tüm dünyada elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan eğilimi arttırmıştır.
Güneş enerjisi, ilk yatırım maliyetinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla ilk yatırım maliyetinin düşük olması, kolay kurulumu ve enerji kaynağı ulaşımı ile yenilenebilir enerji piyasasında en çok tercih edilen yenilenebilir enerji çeşidi olmuştur.
Türkiye, enerji talebini karşılamak ve aynı zamanda ulusal enerji kaynaklarını korumak için fotovoltaik enerji üretim endüstrisine birçok yatırım ve teşvikte bulunmuştur.
Şebekeye bağlı fotovoltaik enerji santralleri (On-Grid Sistemler) başta olmak üzere enerji tüketimi politikası EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından son yıllarda yatırımcılara teşvik amaçlı birçok yenilik getirilmiştir.
Bu yenilikler arasında yatırımcıların dikkatini en çok çeken yönetmelik değişikliklerinden biri de üretim ve tüketim yerlerinin farklı bölgelerde kuruluyor olabilmesidir.
Hem tüketimini güneş enerjisinden karşılamak hem de karşıladıkları enerji dışında enerji satışı gerçekleştirebilmek için yüksek kurulu gücü olan bir yatırım gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için arazi güneş kurulumları fazlasıyla karlı bir yatırım olacaktır.

Güneş enerji santrallerinin kurulum maliyeti

Güneş enerji santrali kurulumunda en uygun panel, inverter, konstrüksiyon ekipmanları ve kablo seçimleri kalite, maliyet ve uzun ömürlülük açısından oldukça önemlidir.
Güneş panelleri ve invertörler proje maliyetinin yaklaşık %50-60’lık kısmını, konstrüksiyon ekipmanları maliyeti %10-15’lik kısmını, dağıtım panosu, röleler, şalterler, kablolar gibi elektrik ekipmanları %5-10’luk kısmını oluşturur.
Güneş enerjisi santrallerinde maliyet, santralin çatı mı yoksa arazi mi olacağı ile farklılık göstermektedir.
Her iki kurulum şeklinin kendine göre maliyeti arttıracak ya da azaltacak özellikleri olabilir.
Çatı GES projeleri Arazi GES projelerine kıyasla daha düşük bir ilk yatırım maliyetine sahiptir.

Çatı GES projelerinin arazi GES projelerinden ayıran en büyük farkları yatırım için çatı alanı kullanıldığı için ek maliyet olmamasıdır. Fakat çatı veya arazi projesi seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli etken tüketicinin ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanabilmesidir.
Çatı projelerinde çatının statiği önemlidir. Gerekli durumlarda ekstra bir maliyet olarak GES’in kurulacağı çatıya güçlendirme sağlamak gerekebilmektedir.
Arazi projelerinde buna benzer olarak drenaj raporu, arazinin eğimli olup olmaması, konstrüksiyon ekipmanlarının zemine yerleştirileceği toprağın sert veya yumuşak olması konstrüksiyonların zemine nasıl yerleştirileceği vb. unsurlar kurulum maliyetini belirleyen faktörlerdir.

Güneş enerji santrallerinin finansman maliyeti

Çatı GES projelerinde ÇED belgesi gerekli değil iken Arazi GES projelerinde projenin büyüklüğüne göre ÇED Belgesi gereklidir. (Çevresel Etki Değerlemesi) 990 kWe DC altındaki güçler de ÇED belgesi gerekli değil yazısı ile işlem yapılabilir iken 991 kWp DC ve üzeri güçlerde ÇED belgesi gereklidir ve ÇED belgesinden dolayı harç ve takip işlemlerinden dolayı da ek bütçe maliyetleri oluşmaktadır.
Tüm bu dikkate alınması gereken unsurların yetkili mühendisler tarafından en doğru şekilde hesaplanması ve gerçekleştirilmesi size en doğru ilk yatırım maliyeti ve en uzun ömürlü güneş santralinizin kurulmasına olanak verir.
Güneş enerji projelerinde kurulacak güç arttıkça kurulum birim maliyeti düşmektedir.
Ayrıca doğru şekilde gerçekleştirilmiş bir projedeki mühendislik çalışması ile size en uygun amortisman süresi hesaplanabilmektedir.