Skip to main content

Lisanssız GES Başvuruları Başladı

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine eklenen geçici bir madde ile 1 Ağustos 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihi arasında şebeke işletmecilerine yeni üretim tesisleri için yapılacak başvurularda durdurulma kararı alınmıştı.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bu değişikliğin gerekçesini; kapasite duyuru yönteminde yapılacak değişiklikler ile elektronik başvuru altyapısının hazırlanması için gereken işlemlerin tamamlanması olarak bildirildi.

İlgili Resmi Gazete Maddesi

EPDK’nın Temmuz sonunda Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne eklediği geçici madde ile durdurulan lisanssız ges elektrik üretim başvuruları, 1 Ekim 2023 itibarıyla elektronik ortamda yeniden açıldı.

EDAŞ’ların tamamına yakını internet sitelerine lisanssız elektrik üretim başvurusu, güç artışı, süreç takibi, dağıtım bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması ve geçici kabul işlemlerine ilişkin modülleri ekledi.

EDAŞ’ların internet sitelerinden yatırımcılara Lisanssız Elektrik Üretim başvuruları 01.10.2023 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınması kararı ile fiziki evrak ile yapılan başvuruların geçerliliği olmayacağı duyuruldu.

Bağlantı Kapasitelerinin Duyurulması

EPDK’dan konuya ilişkin verilen bilgide “Lisanssız elektrik üretim tesisi yatırımı yapmak (lisanssız ges) isteyen kişilerin hangi bölgede ve trafo merkezinde ne kadar kapasite olduğunu ön görebilmesi, başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için kritik önem taşımaktadır” sözü ile yeni bir düzenleme getirildi.

Ekim ayı itibarıyla TEİAŞ, dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ülke genelinde trafo merkezi ve fider bazında verilen bağlantı görüşleri kendi sitelerinde ilan edileceğini duyurdu.

Bu değişiklik kapsamında TEİAŞ, her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri, EPDK’nın belirleyeceği formatta, her ayın ilk 15 günü içinde internet sayfasında duyuracak.

Dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler de, TEİAŞ’ın duyurularının ardından bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri her ayın 25’inci gününe kadar internet sayfalarında duyuracaklar.